Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

MES KALBAME VIENA KALBA💚💚‼️
Sveikiname įsiliejus į EQUASS Assurance kokybės sertifikatų įstaigų gretas :
Prienų socialinių paslaugų centrą, Molėtų socialinės paramos centrą, Liolių socialinės globos namus, Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, Pasvalio socialinių paslaugų centrą, Lauksargių globos namus, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis”, Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, Šakių socialinių paslaugų centrą, Seredžiaus senelių globos namus, Elektrėnų socialinės globos namus, Elektrėnų socialinių paslaugų centrą, Kauno Panemunės socialinės globos namus bei Palangos miesto socialinių paslaugų centrą 🏆🥇🪁.
Jūs papildėte socialinių paslaugų sektoriaus lyderiaujančių organizacijų gretas. Jūs esate naujo, kupino atradimų kelio sraute. Mes visi kalbame viena kalba ir linkime Jums sėkmės bei ryžto nesustoti tobulėti 💚💚💚.
Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį. Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.
2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatytą programą numatoma įdiegti per 1,5 metų.

Pasvalio socialinių paslaugų centro

Misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams tenkinat jų būtiniausius poreikius, užtikrinant saugią aplinką ir padedant įveikti socialinę atskirtį.
Vizija – moderni, bendradarbiaujanti, atvira visuomenei ir nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas, tenkinančias rajono gyventojų poreikius.

Vertybės:
Socialinė atsakomybė – mes ieškome novatoriškų sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos skaidrumą ir patikimumą, visada pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Rūpinamės savo darbuotojų gerove, kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gerovę.
Pagarba – kiekvienas žmogus yra vertybė, mes siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
Inovatyvumas – mes esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.
Profesionalumas – mes esame savo srities specialistai, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai, laikomės nustatytų normų ir etikos. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, dalinamės gerąją praktika, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs.
Nediskriminacija – mes įsipareigoję ginti ir skatinti paslaugų gavėjų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą. Nediskriminuojame asmenų dėl lyties, amžiaus, negalios, tautybės ir kitų skirtingumų.
Bendradarbiavimas – mes bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis ir organizacijomis,  Centre veikiame vieningai vardan bendro socialinės aprėpties tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi,  ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame, mokomės iš kitų ir geranoriškai padedame vienas kitam.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

Pasvalio socialinių paslaugų centro EQUASS Assurance diegimo planas (po audito rekomendacijų) ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2020 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija 2021 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių chartija ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių ir pareigų lankstinukas ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo planas 2020 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2021 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro socialinės atsakomybės veiklos 2021 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2020 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 metams ( I ketvirčio) ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022 metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022  (I-II-III ketvirčio) metams ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo procedūros ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2021 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2021 metų spalio 29 d. ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro kokybės politika ATSISIŲSTI
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas 2021 metų ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2020 m. ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2021 m. ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų etikos kodeksas ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro etikos ir gerovės užtikrinimo politika ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro gautų asmenų skundų, prašymų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
Pasvalio socialinių paslaugų centro nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos