Projektinė veikla

Įgyvendinamas projektas
Įgyvendinamo projekto ,,Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone”. Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-00116 pirkimų planas ATSISIŲSTI Integralios pagalbos (Dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
Viešinimo plakatas ATSISIŲSTI

Įgyvendintas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0003 “Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” sutartis ATSISIŲSTI
Sutarties priedai ATSISIŲSTI.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-11-09, pabaiga 2019-04-30.

Įgyvendintas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” ATSISIŲSTI

Įgyvendintas projektas
Įgyvendintas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonės “VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI
“VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį.
Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.
2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatytą programą numatoma įdiegti per 1,5 metų.

Meniu
Šriftas
Spalvos