Akredituota savanorystė

Pasvalio socialinių paslaugų centras

Apie organizaciją
Pasvalio socialinių paslaugų centro (toliau – Paslaugų centras) teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Paslaugų centras yra dinamiška ir veržli įstaiga, teikianti skirtingų rūšių paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms. Paslaugų centro vidaus struktūrą sudaro penki padaliniai: Dienos užimtumo, Globos centro, Institucinės socialinės globos, Pagalbos namuose, Darbo su šeimomis. Paslaugų centro Misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams tenkinat jų būtiniausius poreikius, užtikrinant saugią aplinką ir padedant įveikti socialinę atskirtį. Vizija – moderni, bendradarbiaujanti, atvira visuomenei ir nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas, tenkinančias rajono gyventojų poreikius. Paslaugų centro išsikeltas uždavinys – teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį. Įgyvendindamas šį uždavinį Paslaugų centras teikia: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas institucijoje, dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), dienos užimtumo, specialaus transporto teikimo, pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems ir kitas paslaugas. Teikia paslaugas globėjų (rūpintojų) šeimoms, ir juose augantiems tėvų globos netekusiems vaikams, budinčių globotojų šeimoms, šeimynai ir joje gyvenantiems vaikams, vykdo globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą bei atvejo vadybos ir socialinės priežiūros paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę riziką.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė, Sveikatos
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Įstaigos tikslinės grupės: senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, vaikai su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys bei besirengiantys jais tapti asmenys.
Savanoriai dirbs su senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Šiuo metu Paslaugų centre nuolatinai gyvena 35 asmenys, kuriems teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa institucijoje, 94 asmenys lanko dienos centrą, kuriems teikiamos sociokultūrinės paslaugos, 230 asmenų teikiamos pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Veikla Paslaugų centre dinamiška. Savanoriai galės dirbti individualiai su vienu žmogumi ar grupėmis, priklausomai nuo savanorių ir socialinių paslaugų gavėjų poreikių.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriškos veiklos:
bendravimas su įstaigos gyventojais, dienos centro lankytojais;
pagalba užimtumo veiklose – užsiėmimuose;
užimtumo organizavimas – sportiniai užsiėmimai, stalo ir lauko žaidimai;
kompiuterių pradmenų mokymas;
dailiųjų rankdarbių mokymas ir kt.;
teisinės konsultacijos;
pagalba darbuotojams palydint gyventojus į ekskursijas, gydymo įstaigas ir pan.;
paskaitų sveikatos, užimtumo klausimais ir kt. skaitymas;
pagalba organizuojant renginius;
pagalba darbuotojams teikiant socialines paslaugas asmens namuose;
mentorystė ir kitos veiklos.
Įstaigoje vykdomos įvairios užimtumo planavimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sveikatinimo projektinės ir organizacinės veiklos. Savanoriai turės galimybę su socialinių paslaugų gavėjais dirbti individualiai ar grupelėmis, pasirinktinai nuo dominančios veiklos. Siekiant kokybiškos savanorystės, tikimąsi, kad savanoris galės skirti mažiausiai 2 val. per savaitę suplanuotoms veikoms įgyvendinti. Įstaigoje kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. dirba įvairūs specialistai, kurie turi galimybę organizuoti savanorystės veiklas, padėti jas įgyvendinti, patarti iškilusiais klausimais. Savanorystės grafikas lankstus, savanorystės laikas ir trukmė aptariami su savanoriu prieš pasirašant savanoriškų darbų atlikimo sutartį.

Kokio savanorio organizacija ieško?
Svarbiausia savanorio savybė – noras įgyti žinių ir įvairių kompetencijų dirbant su socialiai jautriomis ir pažeidžiamomis grupėmis. Veiklumas, nuoširdumas, pareigingumas, kantrumas, lankstumas, gebėjimas būti arti neįgalaus ir pagyvenusio asmens leis lengvai tapti mūsų bendruomenės dalimi, atrasti save, pasijusti reikalingu visuomenės nariu.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
3
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia
Akreditacija suteikta
2022-05-10 – 2025-05-10

Adresas
Joniškėlio g. 1 Pasvalys
Savivaldybė
Pasvalio rajono savivaldybė
El. pašto adresas
g.gaidziuniene@pasvalys.lt
Telefonas
8641 89830
Facebook
https://www.facebook.com/pasvalio.paslaugucentras.5
Akredituota
Taip
Akreditacija suteikta
undefined-undefined-undefined – undefined-undefined-undefined

Sprendimas dėl akreditacijos ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos