Laikino atokvėpio paslaugos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 metų gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-444 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 48 punktu, skelbiama informacija apie Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamas laikino atokvėpio paslaugas

  1. Laikino atokvėpio paslauga teikiama organizuojant pagalbos į namus paslaugas asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims – 5 vietos.
  2. Laikino atokvėpio paslauga teikiama organizuojant dienos socialinę globą asmens namuose vaikams,  suaugusiems  ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia  – 2 vietos.
  3. Laikino atokvėpio paslauga teikiama organizuojant trumpalaikę socialinę globą institucijoje suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims – 2 vietos.

Informacija pasiteirauti:
Joniškėlio g.1, Pasvalys
tel. 8 451 52 755, 8 612 26 356
el. p. rasa@pasvalys.lt

Dokumentai reglamentuojantys laikino atokvėpio paslaugos teikimą:
Dėl asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičiaus nustatymo ATSISIŲSTI
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-72 ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo ATSISIŲSTI
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo atvirtinimo” pakeitimo ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos