Transporto paslaugos

Informacija asmenims, norintiems gauti transporto paslaugas

Specialaus transporto paslaugos gavėjai:

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia pripažinti nedarbingais (0–25 proc. darbingumo) ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia pripažinti iš dalies darbingais (30–55 proc.  darbingumo) ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų  poreikių lygis;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys po operacijų, patirtų traumų, sužalojimų;
 • neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų nevyriausybinės organizacijos;
 • Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ dienos  socialinės globos paslaugų gavėjai;
 • Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinio dienos socialinės globos paslaugų gavėjai;
 • Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ trumpalaikės  socialinės globos paslaugų gavėjai;
 • Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinio trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai;
 • Paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjai;
 • ugdymo įstaigų vaikai su negalia;
 • Esant laisvų vietų, tarnybinėms užduotims vykdyti transportu gali pasinaudoti Paslaugų centro darbuotojai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Specialaus transporto paslaugos teikimo paskirtis:

 • Gydymo ir reabilitacijos tikslais, vykti į: rajono ir respublikines gydymo, slaugos ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, gydytojų konsultacines komisijas. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius;
 • vykimui į kultūrinius renginius, ugdymo, socialines paslaugas teikiančias įstaigas;
 • vykimui į techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrius;
 • neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų nevyriausybinių organizacijų vykimui į sportinius, kultūrinius, poilsio renginius, į socialinių paslaugų ir kitas įstaigas, esančias kituose miestuose, rajonuose.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymą (prašyme nurodoma kelionės data, maršrutas, vykimo priežastis);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • dokumentą liudijantį paslaugos reikalingumą(gydytojo pažyma, kvietimas ir kt.).

Dėl specialaus transporto skyrimo reikia kreiptis į:

Socialinę darbuotoją Ingridą Kačerauskienę
tel. +370 610 60599.
Joniškėlio g.1, Pasvalys

 • Transporto paslaugų organizavimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
Meniu
Šriftas
Spalvos