Institucinės socialinės globos padalinys

Pasvalio socialinių paslaugų centro lankytojų priėmimo tvarka ir būtinų sąlygų laikymasis ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų vidaus tvarkos taisyklės ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Institucinės socialinės globos padalinio 2021 metų renginių, paskaitų, parodų, užsiėmimų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Institucinės socialinės globos padalinio 2022 metų renginių, paskaitų, parodų, užsiėmimų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Institucinės socialinės globos padalinio 2023 metų renginių, paskaitų, parodų, užsiėmimų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Institucinės socialinės globos padalinio 2024 metų renginių, paskaitų, parodų, užsiėmimų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų dienotvarkė ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų lankymo taisyklės ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų savaitės užsiėmimai ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro šarvojimo ir laidojimo tvarka ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamų bazinių ir papildomų mokamų paslaugų sąrašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų skundų, prašymų priėmimo tvarka ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų padarytos žalos atlyginimo tvarka ATSISIŲSTI

Savanoriškos veiklos atlikimo Pasvalio socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų tarybos nuostatai ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

 

Pažyma dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) klausimynas (už 2021 m.) ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) klausimynas (už 2022 m.) ATSISIŲSTI

Institucinės socialinės globos padalinio darbuotojų anketinės apklausos apibendrinimas 2022 m. ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos