PASLAUGOS

Paslaugos,  struktūra – Paslaugų centras – tai mišri socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, dienos socialinę globą asmens namuose, sociokultūrines, pagalbos į namus paslaugas. Globos centro padalinys teikia tėvų globos netekusiems ir įvaikintiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą. Darbo su šeimomis padalinys organizuoja ir teikia socialinės priežiūros paslaugas, taikant atvejo vadybą teisės aktų nustatyta tvarka.

Specialiosios paslaugos – teikiamos nuolatinai gyvenantiems gyventojams. Paslaugų centro darbuotojai į kiekvieną gyventoją žiūri kaip į asmenybę su individualiais poreikiais. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojamas, gerbtina asmenybė. Darbuotojų pareiga – padrąsinti, pagirti, įtikinti gyventoją, kad dar daug ką jis gali padaryti pats. Gyventojo pasitikėjimas jėgomis labai svarbus dalykas. Mums svarbu, kad žmogus čia jaustųsi kaip savo namuose, būtų saugus. Todėl pirmenybė yra teikiama žmogui, nes kiekvienas nori jaustis mylimas, priimtas, išklausytas, reikalingas.

Bendrosios paslaugos:
– Kliento namuose teikiamos paslaugos, siekiant paslaugų gavėjui  sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, palaikant ryšius su bendruomene bei išvengiant specialiųjų  paslaugų teikimo;
– aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – rajono gyventojams individualiai parenkamos ir skiriamos techninės pagalbos priemonės.
– specialaus transporto paslaugų organizavimas – tai specialaus transporto paslaugos neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kurie dėl ligos, sužalojimo, senatvės, nepajėgūs naudotis bendruoju transportu.

Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos:
– skalbimo paslaugos, pirties paslaugos, masažas, reklamos gamyba, staliaus, smulkūs remonto darbai.

Pasvalio socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos ATSISIŲSTI

Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro socialinės globos kokybės vertinimo ATSISIŲSTI

Pažyma dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos