ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas , kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Pasvalio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, tel. Nr. +370 37 409 982, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

PRAŠYMAS DĖL DUOMENŲ SUBJKETO TEISIŲ (-ĖS) ĮGYVENDINIMO ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centras  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS ATSISIŲSTI

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA ATSISIŲSTI

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI

PRANEŠIMAS PASLAUGŲ GAVĖJAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ATSISIŲSTI

PRANEŠIMAS PRAKTIKANTAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos