Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veikla

Paslaugos administravimo vieta – Pasvalio socialinių paslaugų centras, adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalys 107 kab. Informacija teikiama telefonu 8 451 51471. Taip pat galima kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Panevėžio skyrių (aptarnauja Panevėžio apskrities gyventojus), adresas: Dainavos g. 23 A, Panevėžys. Tel: 845 436386.

Dėl techninės pagalbos priemonių remonto galima kreiptis į Pasvalio socialinių paslaugų centrą arba į Vilnių UAB ,,Kid-Man“, adresu: A.Vivulskio g. 12 D, Vilnius. Tel: 8 5 265 0000.

Darbo laikas I-IV 8-17 val., V- 16.45 val. (prieš šventes – 1 valandą trumpiau).

Teisę gauti technines pagalbos priemones turi:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys sukakę pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Kompensacinės technikos priemonėms gauti reikalingi dokumentai:

 • išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių (medinėms, metalinėms lazdelėm, ramentų antgaliams, pažastinio ramento rankenos ir pažasties paminkštinimui gydytojo pažymos nereikia);
 • prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildoma vietoje);
 • gyvenamosios vietos deklaracija;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
 • neįgaliojo pažymėjimas (kopija);
 • pensininko pažymėjimas (kopija);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (kopija).

Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

•  čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų;
•  pasėsto praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų;
•  aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;
•  neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;
•  palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;
•  skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 900 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;
•  palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;
•  mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų;
•  stovėjimo atramos vaikams – vieną kartą per 4 metus iki 1 200 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;
•  mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (vienkartinės įmokos):

 • 100.00 eurų  įmoka už naują automatiškai reguliuojama lovą;
 • 50.00 eurų  įmoka už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojama lovą;

(Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį 29,00 eurus už naują, 15,00 eurų už pakartotinai išduotą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmokos negrąžinamos. ).

 • Čiužinys pragulų profilaktikai.

(įsigijus čiužinį savo lėšomis, galite gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją –  vieną kartą per 3 metus iki 44,0 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas).

 • Nauja naktipuodžio kėdutė  – vienkartinis mokestis  20,00 Eurai.
 • Nauja vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 20,00 Eurai.
 • Pakartotinai išduota vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 10,00 Eurai.
 • Alkūniniai ir pažastiniai ramentai.
 • Vaikštynė su ratukais.
 • Vaikščiojimo rėmas.
 • Lazdelė.
 • Tualeto paaukštinimas.
 • Dušo kėdė.
 • Suoliukas į vonią.
 • Neįgaliųjų vežimėlis.

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP.

Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Pasvalio socialinių paslaugų centrui.

Meniu
Šriftas
Spalvos