Darbuotojai

Pasvalio socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 169277634, Joniškėlio g. 1, LT-39116 Pasvalys
tel. +370 451  52 755

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Raimondas Brazdžionis
tel. +370 451  34 249, +370 630 99246

Vyr. buhalterė
Rita Baniūnienė
tel. +370 451  52 755, +370 655 99810
el.p. pasc@pasvalys.lt

Apskaitininkė
Daiva Račkauskienė
tel. +370 451  52 755
el.p. d.rackauskiene@pasvalys.lt

Personalo specialistė
Alberta Živatkauskienė
tel. +370 451  52 755
el.p. a.zivatkauskiene@pasvalys.lt

Institucinės socialinės globos padalinys
Vyr. socialinė darbuotoja-padalinio vadovė
Rita Gumbelevičienė
tel. +370 451  52 755, +370 618 25761
el.p. r.gumbeleviciene@pasvalys.lt

Dienos užimtumo centras
Užimtumo specialistė
Alė Ostrauskienė
tel. +370 658 81179
el.p. a.ostrauskiene@pasvalys.lt

Pagalbos į namus padalinys
Vyr. socialinė darbuotoja-padalinio vadovė
Lida Bačkienė
tel. +370 451  50 662, +370 655 21872
el.p. l.backiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja
Renata Valeikienė
tel. +370 451  50 662
el.p. r.valeikiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja 
Arūnė Svalbonienė
tel. +370 655 64957
el.p. a.svalboniene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja
Ingrida Kačerauskienė
tel. +370 610 60599
el.p. i.kacerauskiene@pasvalys.lt

Vyr. socialinė darbuotoja kompensacinei technikai
Rūta Gegeckienė
tel. +370 451  51 471
el.p. r.gegeckiene@pasvalys.lt

Globos centro padalinys
Socialinė darbuotoja-globos koordinatorė
Greta Falkienė
tel. +370 650 58022
el. p. g.falkiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja-globos koordinatorė
Asta Bučinskienė
tel. +370 616 44186
el. p. a.bucinskiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Rita Vasiliūnienė
tel. +370 691 17212
el. p. r.vasiliuniene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Aušra Jankūnienė
tel. +370 689 21651
el. p. a.jankuniene@pasvalys.lt

Psichologė
Miglė Žvirblienė
tel. +370 691 17202
el. p. m.zvirbliene@pasvalys.lt

Darbo su šeimomis padalinys
Padalinio vadovė – atvejo vadybininkė
Jolanta Grybauskienė
tel. +370 610  60 644
el. p. j.grybauskiene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Vigilija Valuntienė
tel. +370 686  65 908
el. p. v.valuntiene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Alma Šlekonienė
tel. +370 614 87767
el. p. a.slekoniene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Inga Laikūnienė
tel. +370 620 40122
el. p. i.laikuniene@pasvalys.lt

Individualios priežiūros darbuotoja (darbui su šeimomis)
Asta Brazdžionienė
el.p. a.brazdzioniene@pasvalys.lt
tel. +370 655 64958

Skalbykla
tel. +370 657 22862

Meniu
Šriftas
Spalvos