Dienos užimtumo padalinys

Sociokultūrinės paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimant mėgstama veikla ir pan.

Šias paslaugas gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys (šeimos).

Asmenys, norintys gauti sociokultūrines paslaugas (jo rūpintojas, globėjas), kreipiasi į Pasvalio socialinių paslaugų centrą ir pateikia prašymą, asmens dokumentą, neįgalumo ar pensininko pažymėjimą. Norintys gauti kineziterapijos (mankštos) paslaugą turi turėti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

Šios paslaugos teikiamos nemokamai.

Pasvalio socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo padalinio 2021 metų renginių, paskaitų, parodų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo padalinio 2023 metų renginių, paskaitų, parodų, išvykų planas ATSISIŲSTI

Sociokultūrinių paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2022 metų Dienos užimtumo padalinio anketinė apklausa ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos