Asmeninio asistento paslaugos

Asmeninis asistentas – tai individuali pagalba, kurią gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydį nustato savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu.

Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 294 eurų, asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokai. Jei negalią turinčio asmens pajamos pajamos viršija 294 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20 % asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % negalią turinčio asmens pajamų.

Kviečiame susipažinti su Kampanijos „Atrask galimybes“ gerosios patirties pavyzdžiais:
https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/kampanija-atrask-galimybes-su-asmeniniu-asistentu/

Pasvalio rajone informaciją apie asmeninio asistento paslaugas teikia:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Daiva Mažuknienė, adresu Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalys, 415 kab., tel. 8 658 30 724.

Pasvalio socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Arūnė Svalbonienė, adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalys, tel. +370 451 52755,  +370 655 64957.

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus ir
Pasvalio socialinių paslaugų centro informacija

Pasvalio socialinių paslaugų centro asmeninio asistento pagalbos gavėjų apklausa 2022 m. ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos