Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Pasvalio socialinių paslaugų centras

LR Socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDO

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-24  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo 

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDOb

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo  

LR SADM ministro įsakymas “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo” ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo” ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos