Pagalbos namuose padalinys

Pagalbos į namus paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau gyventi namuose, padėti integruotis į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą jo gyvenamojoje aplinkoje.

Pagalbos į namus paslaugas teikia Paslaugų centro individualios priežiūros darbuotojai. Paslaugų teikimo trukmė: nuo 2 iki 10 val. per savaitę, dažnumas: nuo 1 iki 5 kartų per savaitę. Paslaugos teikiamos tik darbo dienomis. Paslaugos – informavimas, konsultavimas, bendravimas, pagalba buityje, namų ruošoje, pagalba nuperkant maisto produktus ir ruošiant maistą, pagalba organizuojant Paslaugų gavėjo sveikatos priežiūrą, kasdieninės paskirties darbai, pagalba vykdant Paslaugų gavėjo pavedimus. Mokestis už paslaugas kiekvienam Paslaugų gavėjui apskaičiuojamas individualiai. Jis priklauso nuo asmens (šeimos) pajamų, bei teikiamų paslaugų aptarnavimo valandų skaičiaus.

Pagal asmens sveikatos būklę yra teikiama dienos socialinė globa asmens namuose, tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Teikimo trukmė: nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę. Slauga asmens namuose, masažas, kineziterapeuto pagalba  Paslaugų gavėjui teikiama vadovaujantis šeimos gydytojo rekomendacijomis.

Mūsų komandą sudaro 3 socialinės darbuotojos, 51 individualios priežiūros darbuotoja.

Pagalbos namuose padalinio kontaktai

Padalinio vadovė-socialinė darbuotoja Lida Bačkienė
Tel. 8 451 50662, 8 655 21872
El.paštasl.backiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja Renata Valeikienė
Tel. 8 451 50662, 8 655 21872
El. paštas r.valeikiene @pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja Arūnė Svalbonienė
Tel. 8 655 64957
El.paštas a.svalboniene@pasvalys.lt

Pasvalio socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pagalbos į namus paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartis ATSISIŲSTI

Savarankiškumo vertinimo ir paslaugos trukmės nustatymo anketa ATSISIŲSTI

Apsilankymo aktas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų teikimo ataskaita ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro individualios priežiūros darbuotojų anoniminė apklausa 2022 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų gavėjų apklausa 2022 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų gavėjų anoniminė apklausa 2022 m. ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos