INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS PASVALIO RAJONE

Projektas įgyvendinamas 2016 – 2021 metais.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto biudžetas ES fondų lėšos -305680,67 Eur

Projektas – Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone tai projekto „Pasvalio rajono integruotos pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo modelis“ vykdomo 2013 – 2015  metais tęstinumas.

Projekto tikslas – Plėtoti kokybišką integralią  pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius, senyvo amžiaus asmenis, siekiant padėti šeimos nariams prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – integralios pagalbos paslaugas teikia dvi mobilios komandos, 2-iems automobiliais. Paslaugos teikiamos 66 paslaugų gavėjams Pasvalio mieste ir kaimo vietovėse. Projekto vykdymui, slaugos paslaugų teikimui įdarbinta slaugytoja, kineziterapeutas, 5 slaugytojo padėjėjos. Globos paslaugas teikia socialinis darbuotojas ir lankomosios priežiūros darbuotojai. Mobilių komandų nariai dirba vienoje įstaigoje – Pasvalio socialinių paslaugų centre. Teikiant integralią pagalbą laikomasi komandinio darbo ir savitarpio pasitikėjimo principų. Glaudus bendruomenės narių bendradarbiavimas, gerina atliekamų paslaugų kokybę. Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą,  mobiliųjų komandų darbuotojams organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai.

Meniu
Šriftas
Spalvos